Drukuj

Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z broni historycznej

Tytul:
Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z broni historycznej
Kiedy:
So, 27. maj 2017
Gdzie:
Strzelnica OSiR - Sierakowo - Rawicz, wielkopolskie
Kategoria:
Historyczne
Odslony:
17961
Utworzone przez:
Snajper

Opis

Zgłoszenie

RAWICKI KLUB SPORTOWY

„ BOCK” w RAWICZU

Licencja PZSS – Nr LK – 1005/2016

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

I.             CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych i pistoletowych z broni historycznej, a także wymiana doświadczeń i integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony zostanie najlepszy strzelec.

II.            ORGANIZATOR

- Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy

- Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu

III.          MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

- 27 maja (sobota) 2017 godz. 09.00

– Strzelnica sportowa w Rawiczu - Sierakowie ul. Leśna

/teren byłego poligonu wojskowego/

 

Klasy sprzętowe:

1. Karabin centralnego zapłonu w kalibrze .222 do .458. Każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1950.

2. Do zawodów dopuszczone zostaną jedynie karabiny oryginalne, nie repliki.

3. Przyrządy celownicze mechaniczne, nie modyfikowane do celów sportowych.

4. Amunicja: obowiązuje całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej niedozwolonej do strzelań sportowych.

5. Pistolet centralnego zapłonu typu wojskowego w kalibrach do 0.45. Każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1980.

6. Do zawodów dopuszczone zostaną jedynie pistolety oryginalne, nie repliki.

Przyrządy celownicze mechaniczne, nie modyfikowane do celów sportowych.

 

IV.          KONKURENCJE STRZELANIA

1.            Karabin historyczny centralnego zapłonu

Strzelanie pierwsze:

Cel: tracza NT 23P (popiersie żołnierza);

Odległość: 200 m;

Postawa: dowolna;

Czas strzelania 15 min;

Ilość strzałów 10.

 

Strzelanie drugie:

Cel: tracza TS-2 (pistolet sportowy);

Odległość: 100 m;

Postawa: dowolna;

Czas strzelania 10 min;

Ilość strzałów 10.

 

2.            Pistolet wojskowy centralnego zapłonu 25m

Cel: tracza TS-2 (pistolet sportowy);

Odległość: 25 m;

Postawa: stojąca (dopuszcza się strzelanie oburącz);

Czas strzelania 10 min;

Ilość strzałów 10.

Procedura strzelania:

1. Po sygnale zawodnicy zajmują miejsca i przygotowują się do strzelania;

2. Na komendę „ŁADUJ” ładują magazynki i podpinają do broni;

3. Na komendę „START” wykonują strzelanie według warunku opisanych niżej;

4. Po komendzie „STOP-ROZŁADUJ” rozładowują broń i umożliwiają dokonania kontroli przez sędziego;

5. Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje dyskwalifikacją.

Warunki strzelań:

1.     Karabin historyczny centralnego zapłonu:

zawodnik strzela do dwóch tarcz po 10 strzałów do każdej, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;

- dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;

- broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki;

- na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie większej ilości amunicji skutkować będzie dyskwalifikacją;

- awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika;

- na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;

- opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;

- wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;

- do strefy bezpiecznej nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej i atrap amunicji. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;

- w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;

- w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

 

2.      Pistolet wojskowy centralnego zapłonu:

- zawodnik strzela do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;

- dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;

- zawodnik może w zależności od własnego wyboru strzelać z jednej ręki lub oburącz;

- na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie większej ilości amunicji skutkować będzie dyskwalifikacją;

- awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika;

- na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale lub pokrowcu;

- opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale lub pokrowców. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;

- wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;

- do strefy bezpiecznej nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej i atrap amunicji. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;

- w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale lub pokrowcu;

- w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

 

V.           UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć osoby zgłoszone do udziału w biurze zawodów po wniesieniu opłaty startowej.

 

VI.          KLASYFIKACJA

Indywidualna.

W konkurencji karabin historyczny centralnego zapłonu o klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów zdobytych w obu strzelaniach.

W konkurencji pistolet wojskowy centralnego zapłonu o klasyfikacji generalnej decydują punkty zdobyte podczas jedynego strzelania.

 

VII.         WYRÓŻNIENIA

Miejsca od 1 do 3 – puchary i dyplomy;

Miejsca od 4 do 6 – dyplomy.

 

VIII. SPOSÓB REJESTRACJI ORAZ TERMIN ZGŁOSZEŃ

Istnieje możliwość zapisów na zawody poprzez formularz online zamieszczony na stronie internetowej klubu „BOCK” Rawicz. – PREFEROWANY.

Możliwe będzie także zapisanie się na miejscu, bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów

Rejestracja uczestników zawodów zakończona zostanie na 0,5 godz. przed ich rozpoczęciem.

 

IX.          KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa za konkurencję karabin historyczny centralnego zapłonu wynosi 50 zł;

Opłata startowa za konkurencję pistolet wojskowy centralnego zapłonu wynosi 40 zł;

W cenie opłaty startowej zapewniony będzie posiłek.

X.            FUNKCYJNI ZAWODÓW

- wyznaczy Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu i Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy

XI.          USTALENIA ORGANIZACYJNE

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej, zawodnikowi który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot;

2. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub kilku zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka;

3. Na terenie strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz miejsc do tego celu wyznaczonych;

4. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku w przeciągu 1 /pół/ godziny od ich ostatecznego opublikowania. Po tym czasie wszelkie protesty i zażalenia nie będą rozpatrywane.

6. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny zawodów, sędzia konkurencji

7. W czasie trwania zawodów odbędzie się turniej dla dzieci w strzelaniu z karabinka kbks. Uczestniczyć może każde dziecko pod opieką pełnoletniego opiekuna. Uczestnictwo bez opłaty.

8. Konkurencje w tych zawodach nie są zaliczane do osobostartów PZSS

 


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR - Sierakowo
Ulica:
Leśna
Kod:
63-900
Miasto:
Rawicz
Województwo:
wielkopolskie
Kraj:
Poland
Strzelnica OSiR - Sierakowo

Opis

Strzelnica kulowa - OSiR ul. Leśna w Sierakowie.


Rejestracja