Kalendarz RKS Bock w Rawiczu strzelań do licencji na rok 2021

 • Zawody Mikołajkowe

  So, 4. grudzień 2021 - N, 5. grudzień 2021
  Strzelnica OSiR - Sierakowo
  Rawicz
  wielkopolskie
  Karabin sp./Kdw, Pistolet sp., Rzutki, Karabinek pn., Pistolet pn., Karabin c.z., Pistolet c.z.
 
 
 
E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Zawody opod patronatem Dyrektora OSiR

Tytul:
Zawody opod patronatem Dyrektora OSiR
Kiedy:
So, 8. czerwiec 2019, 09:00 h - N, 9. czerwiec 2019
Gdzie:
Strzelnica OSiR - Sierakowo - Rawicz, wielkopolskie
Kategoria:
strzelba
Odslony:
14262
Utworzone przez:
Snajper

Opis

RAWICKI  KLUB  SPORTOWY  „BOCK” w  RAWICZU

 

Licencja PZSS - LK - 1005/2016

 

 

 

P R O G R A M 

 

ZAWODÓW POD PATRONATEM DYREKTORA OSiR W RAWICZU

                    z  broni kulowej i strzelby                      

                

                               Rawicz  - 08-09 czerwca 2019 r.                       

 

 

ORGANIZATOR

- Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

- Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej

 
MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA

- 08 czerwca 2019 r. od godz. 900 - strzelnica śrutowa Rawicz-Debno  - zgłoszenie

- 09 czerwca 2019 r. od godz. 900 - strzelnica kulowa OSiR w Rawiczu Sierakowie ul. Leśna - zgłoszenie

 

UCZESTNICTWO

- członkowie klubów, sekcji strzeleckich, bractw kurkowych oraz osoby niezrzeszone


KONKURENCJE

  I. Broń kulowa:

 

Pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna

- 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1,  czas 30 min.

Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów część dokładna

- 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1,  czas  30 min.

Karabin  dowolny  20 strzałów  leżąc

- 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m, tarcza TS 3,  czas 30 min.

Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów z optyką część dokładna

- 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m , tarcza 23p ,,miniatura",  postawa siedząc, czas 20 min.

Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów przyrządy otwarte część dokładna

- 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m., tarcza 23p, postawa siedząc, czas 20 min.

 

 

 

II. Broń śrutowa:


 -
Godz. 900            KONKURENCJA   - DOUBLE TRAP  30 

Po zakończeniu DT             KONKURENCJA   - SKEET 25

Po zakończeniu Skeet             KONKURENCJA   - TRAP 25 – open

 

 

KLASYFIKACJA

 

- indywidualna – w każdej konkurencji

 

NAGRODY

 

- za zajęcie miejsc I - III  statuetki - w  każdej konkurencji

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 

- program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników,

- program dotyczący zawodów z broni czarnoprochowej - ,

- strzelać można z własnej lub klubowej broni i amunicji,

- zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy w oparciu o  regulaminy i przepisy ISSF i PZSS,

- wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną wynosi 30 zł,

- obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do zawodów ( na 3 dni przed )

- weryfikacja zawodników ( okazanie licencji zawodniczej ) oraz opłacenie  startowego w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 800 do godziny 1000

-  po wpłaceniu startowego każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek,

- organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne wg wykazu  zatwierdzonego przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu,

- zawody ujęte są w kalendarzu WZSS i odbędą się z udziałem obserwatora Kolegium Sędziów WZSS,

- w sprawach nie ujętyh niniejszym regulaminem decydują: Sędzia Główny, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Sędzia Stanowiskowy,

- składanie protestów do 20 minut po zakończonej konkurencji, po wpłaceniu wadium w wysokości 50 złotych,

- wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu „BOCK” w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna /teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod

  numerem 605 583 119,

 

 

 

Regulamin

ZAWODÓW TOWARZYSZĄCYCH POD PATRONATEM WALDEMARA KRÓLA

z broni czarnoprochowej

Rawicz 09.06.2019

 

 

 III. Broń czarnoprochowa: (zgłoszenie)

- Broń długa Vetterli (regulamin poniżej),

- Broń długa Pennsylvania (regulamin poniżej),

- Broń krótka Kuchenreuter (regulamin w poniże),

- Broń krótka Mariette (regulamin poniżej)

 

 

 

1. Broń

    W konkurencjach MLAIC Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (oryginałów i replik). Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego. Zawodnicy strzelają z własnej albo użyczonej broni i amunicji. W przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. Po rejestracji w biurze zawodów, przed dopuszczeniem do strzelania, obowiązuje kontrola broni pod względem historycznym, sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa dla strzelca i innych uczestników Zawodów.  

2. Konkurencje MLAIC

Broń długa

Vetterli (MLAIC nr 15)

·         broń — dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy

·         przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni

·         pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk

·         czyszczenie — dozwolone

·         lejek — dozwolony

·         tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

·         postawa — stojąca

·         odległość — 50 m

 

Pennsylvania (MLAIC nr 36)

·         broń — dowolny karabin skałkowy

·         przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni

·         pocisk — wyłącznie okrągła kula

·         czyszczenie — dozwolone

·         tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

·         postawa — stojąca

·         odległość — 50 m

 

Broń krótka

Kuchenreuter (MLAIC nr 6)

·         broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej

·         przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.

·         pocisk — wyłącznie okrągła kula

·         czyszczenie — dozwolone

·         tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

·         postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki

·         odległość — 25 m

 

Mariette (MLAIC nr 12)

·         broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego

·         przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie 

          może przekraczać krawędzi lufy

·         pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk

·         czyszczenie — dozwolone

·         tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

·         postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki

·         odległość — 25 m

 

3. Przebieg konkurencji MLAIC

Przepisy ogólne

·         Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w  późniejszej zmianie.

·         Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów — przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulations MLAIC, August 2012 (http://www.mlaic.org/constitution%20and%20rules.htm) dla danej konkurencji.

·         Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.

·         Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

·         Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.

·         Konkurencje kulowe

·         Czas trwania konkurencji wynosi 30 min.

·         Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 — lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane9 przestrzeliny.

·         Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów.

·         Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za 0 („zero”).

·         Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.

·         Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału  poza tarcze (fouling shot).

·         Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach.

·         Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta).

·         Dopuszczalne jest używanie ubrań strzeleckich (kurtek, rękawic i butów).

·         Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego.

·         Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10 zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się 3 odrzucone przy liczeniu strzały.

4. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów

·         W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy .

·         Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy w Rawiczu oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.

·         Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.

·         Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.

·         Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.

·         Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.

·         Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 5 m od stanowisk strzeleckich.

·         Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.

·         Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.

·         Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.

·         Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

·         Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.

·         Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).

·         Podczasz trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.

·         Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.

·         Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.

·         Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.

·         Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.

·         Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.

·         Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.

·         Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.

·         „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.

·         Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.

·         Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.

·         Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.

·         Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.

·         W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.

·         Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

·         Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.

·         Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.

Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji — „START”, przerwanie ognia — „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji — „STOP”

 

 

 

        

                                                                                            Prezes

                                                                                   RKS BOCK Rawicz

                                                                                       Ryszard Kapłon


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR - Sierakowo
Ulica:
Leśna
Kod:
63-900
Miasto:
Rawicz
Województwo:
wielkopolskie
Kraj:
Poland
Strzelnica OSiR - Sierakowo

Opis

Strzelnica kulowa - OSiR ul. Leśna w Sierakowie.


Rejestracja

Your Registration:
The event must be published to allow registration.
 
 

Kalendarz imprez

<<  <  Październik 2021  >  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031