Herb WW


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 
 
 
 
E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Zawody o Statuetkę Rawickiego Niedźwiadka

Tytul:
Zawody o Statuetkę Rawickiego Niedźwiadka
Kiedy:
So, 27. sierpień 2022, 09:00 h - N, 28. sierpień 2022
Gdzie:
Strzelnica OSiR i myśliwska - Rawicz, Wielkopolskie
Kategorie:
Ksp/Kdw, Psp, K-M, Kcz, Pcz, Strzelba, WZSS
Odslony:
12844
Utworzone przez:
Bogdan Wojtal

Opis

Zgłoszenie kula

Zgłoszenie rzutki

 

 

 

 

          RAWICKI KLUB SPORTOWY „BOCK”         
    W RAWICZU

 

Licencja PZSS - LK - 1005/2022

 

 

                      Zawody o Statuetkę                       

 Rawickiego Niedźwiadka

 

 

REGULAMIN   ZAWODÓW

  w strzelaniu z pistoletu, karabinu i strzelby

 

 

Zawody ujęte w kalendarzu imprez

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na 2022 rok

 

 

 Rawicz  - 27-28 sierpnia 2022 r.

 

ORGANIZATOR
 • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
 
MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA  
 • 27 sierpnia 2022r. od godz. 9.00 
 • strzelnica śrutowa - Rawicz-Dębno
 • 28 sierpnia 2022 r. od godz. 900  
 • strzelnica OSiR w Rawiczu Sierakowie ul. Leśna

 

UCZESTNICTWO

 • członkowie klubów, sekcji strzeleckich – posiadających licencje zawodnicze                                                  

                                              

KONKURENCJE

 

I .INDYWIDUALNE  Z  BRONI  KULOWEJ

Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów z optyką

 •  3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m , tarcza 23p,  postawa siedząc, czas 10 min.

Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów bez optyki

 • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m, tarcza 23p, postawa siedząc, czas 10 min.

Karabin  dowolny  20 strzałów

 • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m, tarcza TS 3, czas 20 min.

Pistolet sportowy 20 strzałów 

 • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m , tarcza TS1 czas 20 min.

Pistolet  centralnego zapłonu 20 strzałów

 • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m,   tarcza TS1, czas 20 min.

Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów

 • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 50 m, tarcza 23p, czas 20 min.

                                  

 

II .INDYWIDUALNE  Z  BRONI  ŚRUTOWEJ

 

PROGRAM     GODZINOWY

 

 •   godz. 900                                        KONKURENCJA   - SKEET 25
 •    po zakończeniu skeet                KONKURENCJA   - DOUBLE TRAP 30
 •  po zakończeniu double trap      KONKURENCJA   - TRAP 25

 

      

KLASYFIKACJA

 • indywidualna open – w każdej konkurencji

 

NAGRODY

 • za zajęcie miejsc I - III   w każdej konkurencji statuetki

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 

 • program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników,
 • strzelać można z własnej lub klubowej broni i amunicji,
 • zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy oraz w oparciu o  regulaminy i przepisy ISSF i PZSS,
   
 • startowe można opłacać wyłącznie przelewem  (regulamin płatności elektronicznej)
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną kulową wynosi 40 zł,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną Skeet – 45 zł, Trap – 45 zł, Double Trap – 50 zł.
 •  zgłoszenie po terminie dodatkowa opłata 10 zł. za konkurencje
 • obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie do zawodów ( do 24 sierpnia )
 • weryfikacja zawodników ( okazanie licencji zawodniczej ) oraz opłacenie startowego w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 800 do godziny 1000
 • organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne wg wykazu zatwierdzonego przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu,
 • zawody ujęte są w kalendarzu WZSS i odbędą się z udziałem obserwatora Kolegium Sędziów WZSS,
 • w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują: Sędzia Główny, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Sędzia Stanowiskowy,
 • składanie protestów do 20 minut po zakończonej konkurencji, po wpłaceniu wadium w wysokości 50 złotych,
 • wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu „BOCK” w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna /teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod numerem 605 583 119,

Prezes RKS BOCK Rawicz

                                                                      

            (-) Ryszard Kapłon

 


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR i myśliwska
Miasto:
Rawicz
Województwo:
Wielkopolskie
Kraj:
Poland

Opis

Impreza odbywająca się jednocześnie na dwóch strzelnicach:

- strzelnica OSiR, ul. Leśna w Sierakowie

- strzelnica myśliwska, ul. Żniwna 59 w Masłowie


Rejestracja

Your Registration: