Herb WW


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 
 
 
 
E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z broni sportowej

Tytul:
Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z broni sportowej
Kiedy:
So, 15. październik 2022, 09:00 h - N, 16. październik 2022
Gdzie:
Strzelnica OSiR i myśliwska - Rawicz, Wielkopolskie
Kategorie:
Ksp/Kdw, Psp, K-M, Kpn, Ppn, Kcz, Pcz, Strzelba, WZSS
Odslony:
11398
Utworzone przez:
Snajper
Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z broni sportowej

Opis

Zgłoszenie kula

Zgłoszenie rzutki

RAWICKI KLUB SPORTOWY „BOCK”         

w RAWICZU

 

Licencja PZSS - LK - 1005/2022

 

 

Mistrzostwa Klubu ,,BOCK" w strzelaniu z broni sportowej

 

 

REGULAMIN   ZAWODÓW

 w strzelaniu do rzutek, w strzelaniu z pistoletu i karabinu

 

 

 

 

 Rawicz  - 15-16 października 2022 r.

 

 

 

ORGANIZATOR
 • Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
MIEJSCE I TERMIN STRZELANIA
 • 15 października 2022 r. od godz. 900
 • strzelnica kulowa  OSiR w Rawiczu Sierakowie ul. Leśna
   
 • 16 października 2022 r. od godz. 900  
 • strzelnica śrutowa – Rawicz-Dębno

UCZESTNICTWO

 • członkowie klubów, sekcji strzeleckich – posiadających licencje zawodnicze

 

KONKURENCJE

 

I. INDYWIDUALNE  Z  BRONI  SPORTOWEJ

 • Karabin  pneumatyczny  20 strz.
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 10 m, tarcza  Kpn,  czas 30 min.
 • Karabin  dowolny  20 strzałów  leżąc
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa leżąc, odległość 50 m, tarcza TS 3,  czas 20 min.
 • Karabin  centralnego zapłonu  10 strzałów z optyką
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m , tarcza 23p,  postawa siedząc, czas 10 min.
 • Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów bez optyki
  • 3 strzały próbne, 10 ocenianych, odległość 100 m, tarcza 23p, postawa siedząc, czas 10 min.
 • Pistolet  pneumatyczny  20 strzałów
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 10 m,   tarcza Ppn, czas 30 min.
 • Pistolet sportowy20 strzałów część dokładna
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1, czas 20 min
 • Pistolet centralnego zapłonu20 strzałów
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 25 m, tarcza TS 1, czas 20 min.
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów 
  • 3 strzały próbne, 20 ocenianych, postawa stojąc, odległość 50 m, tarcza 23p, czas  20 min.
 • Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie)
  • 8 naboi (2+2+2+2), amunicja Trap lub Skeet 24 gr., 8 popperów ustawionych do 20m, postawa stojąca
  • sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie ,,start" zawodnik podbiega ok.20m. do stanowiska na którym znajduje się broń (własna lub klubowa), ładuje do strzelby 2 naboje i oddaje 2 strzały do popperów. Następnie procedura ta powtarza się jeszcze 3-krotnie (za każdym razem zawodnik ładuje tylko 2 naboje). Do czasu strzelania wraz z dobiegnięciem zawodnika (liczonego na Timerze) dodane zostaną sekundy kary za nieprzewrócenie metalowych celów (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel). O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Naboje zawodnik może mieć cały czas przy sobie lub na stanowisku strzeleckim.
 • Dwubój strzelecki (konkurencja Pcz20 50m + strzelba gładkolufowa)  • II. INDYWIDUALNE  Z  BRONI  ŚRUTOWEJ

 

PROGRAM     GODZINOWY

 •   godz. 900                                        KONKURENCJA   - SKEET 25
 •    po zakończeniu skeet                     KONKURENCJA   - DOUBLE TRAP 30
 •  po zakończeniu double trap              KONKURENCJA   - TRAP 25

 

 

KLASYFIKACJA

 • indywidualna open – w każdej konkurencji

 

NAGRODY

 • za zajęcie miejsc I - III   w każdej konkurencji medale

 

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników,
 • strzelać można z własnej lub klubowej broni i amunicji,
 • zawodników obowiązują zasady i przepisy bezpiecznego zachowania się na strzelnicy oraz w oparciu o  regulaminy i przepisy ISSF i PZSS,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną kulową wynosi 40 zł,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną pneumatyczną wynosi 10 zł,
 • wysokość startowego na zawodach za jedną konkurencję indywidualną Skeet – 45 zł, Trap – 45 zł, Double Trap – 50 zł.
 • weryfikacja zawodników ( okazanie licencji zawodniczej ) oraz opłacenie startowego w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 800 do godziny 1000
 • po wpłaceniu startowego każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek,
 • organizator na czas zawodów wyznacza osoby funkcyjne wg wykazu zatwierdzonego przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu,
 • zawody ujęte są w kalendarzu WZSS i odbędą się z udziałem obserwatora Kolegium Sędziów WZSS,
 • w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują: Sędzia Główny, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Sędzia Stanowiskowy,
 • składanie protestów do 20 minut po zakończonej konkurencji, po wpłaceniu wadium w wysokości 50 złotych,
 • wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Klubu „BOCK” w Rawiczu- Sierakowie ul. Leśna /teren byłego poligonu wojskowego/ lub telefonicznie pod numerem 605 583 119,

Prezes RKS BOCK Rawicz

                                                                      

            (-) Ryszard Kapłon


Miejsce

Lokalizacja:
Strzelnica OSiR i myśliwska
Miasto:
Rawicz
Województwo:
Wielkopolskie
Kraj:
Poland

Opis

Impreza odbywająca się jednocześnie na dwóch strzelnicach:

- strzelnica OSiR, ul. Leśna w Sierakowie

- strzelnica myśliwska, ul. Żniwna 59 w Masłowie


Rejestracja

Your Registration: