Kurs sędziego i prowadzącego strzelanie

      b_300_171_16777215_00_images_2017_2017-10-18-Logo_2017-10-18-logo.jpgRawicki Klub Sportowy BOCK wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu informuje, że w dniu  3-4 luty 2018 r. od g. 900 odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie i sędziów strzelectwa             sportowego na klasę III oraz podwyższenie na klasę II i klasę I. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS i Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

 

 

Odpłatność wynosi :

- 250 zł. zakurs na prowadzącego strzelanie

- 350 zł. za kurs na sędziego strzelectwa sportowego kl. III

- 150 zł.- za kurs sędziowski na podwyższenie klasy II lub klasy I.

Organizator zapewnia przepisy i regulaminy PZSS, materiały szkoleniowe i wydanie legitymacji.

Opłatę należy dokonać na konto :

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego

60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35

29 1240 6625 1111 0010 5032 7538

z dopiskiem za kurs prowadzącego strzelanie ( lub sędzia strzelectwa sportowego) do dnia 20 stycznia 2018r.

 

Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna

            Zgłoszenia do kursów należy wypełnić i przesłać elektronicznie  w terminie do 20 stycznia 2018r. - zgłoszenie

 

Szczegółowych informacji udzielają:

– Ryszard Kapłon        - tel. kom. 605 583 119

- Piotr Domaniecki      - tel. kom. 512 590 020

 

                                    Ze Strzeleckim Pozdrowieniem

                                                                                  

Prezes RKS BOCK w Rawiczu

                                                                                               Ryszard Kapłon