Kalendarz strzelań 2020

KALENDARZ IMPREZ W ROKU 2020
RKS BOCK RAWICZ
L.p Nazwa Zawodów Termin Miejscowość konkurencje kategorie wiekowe Zgłoszone
do kalendarza
Kpn Ppn Ksp/Kdw Psp Kc.z. Pc.z. Ruchoma
tarcza
Strzelba open senior junior j. młodszy młodzik
1 Zawody  z okazji 100 rocznicy
powrotu Rawicza do Polski
25 stycznia sobota Rawicz - Sierakowo         
 ul. Leśna
    X X X X     X         WZSS
2 Szkolenie sędziów i
prowadzących strzelanie
8 i 9 lutego sobota-niedziela Rawicz - Sierakowo         
 ul. Leśna
                           
3 VII zimowe zawody o puchar Prezesa klubu RKS BOCK 23 lutego niedziela Rawicz - Leśniczówka               X X         WZSS
4 Otwarte Mistrzostwa WLkp z broni pneumatycznej 7 marca sobota Rawicz ul. Przyjemskiego 35  /sala w Rawiczu-Sierakowie/ X X               X X X X PZSS
5 Zawody o statuetkę Rawickiego Niedźwiadka 04 kwietnia sobota Rawicz - Targowa 1
(Bractwo Kurkowe)
    X X         X         WZSS
 05 kwietnia niedziela Rawicz -leśniczówka               X X        
7 Otwarte Młodzieżowe  Mistrzostwa Powiatu Rawicz w strzelaniu z  Kpn, Ppn 22 maja piątek Rawicz - Sierakowo          
ul. Leśna
X X           X     x x x  
8 Zawody Wiosenne 23 maja sobota Rawicz - Targowa 1
(Bractwo Kurkowe)
    X X         X         WZSS
7 czerwca niedziela Rawicz- Leśniczówka               X X        

 

Legenda:
Kpn - karabin pneumatyczy
Ppn - pistolet pneumatyczny
Ksp / Kdw - karabin 
Pcz - pistolet centralnego zapłonu
Psp - pistolet sportowy
Strzelba - rzutki
Kcz - karabin centralnego zapłonu
Kcp / Pcp - karabin / pistolet czarno prochowy
K/M - kobiety / mężczyźni
Gr. P - grupa powszechna
Jun. - juniorzy
J - Mł. - junrzy młodsi
Mł. - młodzicy