Działalność strzelnicy w 2020 roku

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

      Treningi na strzelnicy kulowej:    15.03.2020r. i 21.03.2020r.